HOME

MENU BAR

Thiết bị tưới sân vườn

THIẾT BỊ TƯỚI

Thiết bị tưới sân vườn:

Công Ty Ngoại Thất Đông Dương thiết kế hệ thống tưới sân vườn, hệ thống tưới tự động, tưới cỏ sân vườn, tưới nhỏ giọt.
- Lắp đặt thiết bị tưới phun mưa, hệ thống tưới nhỏ giọt, cung cấp thiết bị tưới tự động.
- Tư vấn hệ thống tưới cỏ cho các dự án tưới resort, tưới sân vận động, tưới giải phân cách, lắp đặt hệ thống tưới công viên, tưới cò quảng trường.

- THIẾT BỊ TƯỚI:

- Tưới phun mưa

  • tưới phun mưa dạng xòe:

Bình tưới phun mưa - Bình tưới Sprays
Tưới phun mưa - Tưới sprays
  • Tưới phun mưa dạng tia:
Bình tưới phun mưa dạng tia - Bình tưới Rotor
Tưới phun mưa - Bình tưới Rotor

- Tưới nhỏ giọt

  • Tưới nhỏ giọt bù áp: 2 loại: tưới bù áp trong ống dây nhỏ giọt; tưới bù áp loại đầu tưới bù áp hay béc tưới bù áp gắn vào ống mềm 16mm, 20mm.
  • Ống tưới nhỏ giọt bù áp:
Ống tưới nhỏ giọt bù áp azud
  • Béc tưới nhỏ giọt bù áp:
Béc tưới nhỏ giọt bù áp - béc tướ nhỏ giọt Azud
  • Tưới nhỏ giọt không bù áp: Dùng các vòi tưới nhỏ giọt hay béc tưới nhỏ giọt không bù áp.
Cây cắm nhỏ giọt không bù áp

- Dự án tưới tự động:

  • Tưới cỏ tự động, tưới cảnh quan:

  • Tưới nhỏ gọt:

Xem video tưới sân vườn:


Quí khách có nhu cầu thiết kế hệ thống tưới tự động cho sân vườn, tưới cảnh quan, tưới nhỏ giọt.
Cần lắp đặt thiết bị tưới sân vườn, mua thiết bị tưới hãy liên hệ công ty chúng tôi quan trang website : dongduongpro.com
Điện thoại tư vấn kỹ thuật hệ thống tưới : 0934.955.407 (Mr. Dũng)
Xem thêm : Xem thêm Website : thietbituoitudong.com / irrigation.com.vn