HOME

MENU BAR

Chọn công suất máy bơm cho tưới cây tự động

Chọn công suất máy bơm cho tưới cây tự động:

Chọn bơm công suất máy bơm cho tưới cây tự động cần 2 yếu tố chính là lưu lượng nước tưới, cột áp cần tưới nước cho cây.
Tưới cỏ tự động - Tưới phun mưa Rotor

1- Chọn công suất bơm tưới cây tự động ta cần tính cột áp cho bơm tưới cây:

Xem vòi tưới cây tưới với bán kính tưới theo mong muốn thì áp tại vòi là bao nhiêu atm? (1atm (Atmosphere) = 1.01325 bar). Hệ thống đường ống tưới cây bao gồm:
- Ống tưới chính (ống dẫn nước tưới các van cho từng khu vực).
- Ống nhánh tưới (Ống sau van tưới).
- Van mở để tưới từng khu vực.
- Các phụ kiệ đường ống.
- Chọn công suất bơm tưới cây tự động:
Vậy áp máy bơm cho hệ thống tưới cây tự động chính là áp tại vòi tưới + tổn thất áp qua ống chính + tổng thất qua van tưới + tổn thất áp qua ống nhánh + tổn thất qua các phụ kiện co,tê khi nước vận chuyển qua.
Để tính tổn thất qua ống xem  bảng tra tổn thất đường ống cho hệ thống đường ống tưới cây.
Hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới cảnh quan
bảng tra tổn thất đường ống


Bảng tra chọn đường kính ống theo lưu lượng

Vòi tưới cỏ tự động:
Vòi tưới phun mưa Sprays

Vòi tưới phun mưa Rotor

2- Chọn công suất bơm tưới cây tự động ta cần tính lưu lượng cho máy bơm tưới cây:

Chọn khu vực tưới cây (số lượng vòi tưới sau mỗi van tưới là nhiều nhất) nếu mỗi lần tưới ta chỉ mở 1 van thôi. Còn mở n van thì nhân lên: n x (số lượng vòi tưới sau mỗi van tưới)

Vậy lưu lượng tưới của máy bơm là: Số vòi cần tưới x lưu lượng tưới cho 1 vòi.
Ví dụ : lưu lượng tưới 1 vòi là 0.35 m3/h. Ta cần tưới mỗi lần 35 vòi thì lưu lượng máy bơm cần chọn tương đương 35 vòi x 0.35 m3/h = 12.25 m3/h (chọn công suất bơm lớn hơn hoặc bằng 12.25 m3/h).
Tưới phun mưa
Tưới nhỏ giọt

Chọn công suất bơm tưới cây tự động:

Máy bơm ly tâm trục ngang
Chọn công suất máy bơm cho tưới cây tự động
Máy bơm chìm trục đứng: 

Chọn công suất máy bơm cho tưới cây tự động
Xem video tưới cây tự động
Công Ty Đông Dương Cung cấp lắp đặt thiết kế lắp đặt hệ thống tưới cây tự động.Tưới cảnh quan. Tưới nông nghiệp, bán bơm chuyên dụng tưới và phun nước nghệ thuật. Liên hệ www.dongduongpro.com
Xem thêm:
Thiết bị tưới tự động
Thiết kế tưới sân vườn
Hệ thống tưới hiện nay

Không có nhận xét nào: