HOME

MENU BAR

Hệ thống tưới tự động

HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG

Tổng quan về hệ thống tưới tự động 

Công Ty Ngoại Thất Đông Dương thiết kế hệ thống tưới cảnh quan, hệ thống tưới tự động, tưới cỏ sân vườn, tưới nhỏ giọt.
- Lắp đặt thiết bị tưới phun mưa, hệ thống tưới nhỏ giọt, cung cấp thiết bị tưới tự động.
- Tư vấn hệ thống tưới cỏ cho các dự án tưới resort, tưới sân vận động, tưới giải phân cách, lắp đặt hệ thống tưới công viên, tưới cỏ quảng trường.

- TƯỚI TỰ ĐỘNG GỒM TƯỚI PHUN MƯA VÀ TƯỚI NHỎ GIỌT:

- Tưới phun mưa

  • tưới phun mưa dạng xòe:
Tưới phun mưa cảnh quan
Tưới phun mưa sân vườn - Đầu tưới Sprays
Tưới phun mưa nông nghiệp
Tưới phun mưa cho rau quả, cây ăn trái
  • Tưới phun mưa dạng tia:

Tưới phun mưa tia
Tưới phun mưa cảnh quan - bình tưới Rotor

Tưới phun mưa dạng tia trong tưới nông nghiệp

- Tưới nhỏ giọt

  • Tưới nhỏ giọt bù áp: 2 loại: tưới bù áp trong ống dây nhỏ giọt; tưới bù áp loại đầu tưới bù áp hay béc tưới bù áp gắn vào ống mềm 16mm, 20mm.

Ống tưới nhỏ giọt bù áp
Ống nhỏ giọt bù áp Azud
Béc tưới nhỏ giọt bù áp
Béc tưới nhỏ giọt bù áp gắn vào ống mềm 16mm


Béc tưới nhỏ giọt bù áp Azud
  • Tưới nhỏ giọt không bù áp: Dùng các vòi tưới nhỏ giọt hay béc tưới nhỏ giọt không bù áp.

Béc tưới nhỏ giọt không bù áp 

Cây cắm tưới nhỏ giọt không bù áp 

Vòi tưới nhỏ giọt không bù áp 

Béc tưới gốc

Béc tưới gốc 8 tia Azud
Ống tưới nhỏ giọt quanh gốc

- Dự án tưới tự động:

  • Tưới cỏ tự động, tưới cảnh quan:

  • Tưới nhỏ gọt:

Xem video tưới cảnh quan:


Quí khách có nhu cầu thiết kế hệ thống tưới tự động cho sân vườn, tưới cảnh quan, tưới nhỏ giọt.
Cần lắp đặt thiết bị tưới sân vườn, mua thiết bị tưới hãy liên hệ công ty chúng tôi quan trang website : dongduongpro.com
Điện thoại tư vấn kỹ thuật hệ thống tưới : 0934.955.407 (Mr. Dũng)